Monthly Archives: Tháng Tám 2011

Đại gia

Đăng tải tại Chuyện nhà Mít | %(count) bình luận

Đại gia

Đăng tải tại Gia đình nhà Mít

Đồ chơi của ai?

Đồ chơi của ai nhỉ?

Đăng tải tại may vá

Đồ chơi của ai?

Đồ chơi của ai nhỉ?

Đăng tải tại may vá | %(count) bình luận

Sắc tím trên áo

Mẹ thích mầu tím nên nhìn mảnh này lại nhớ tới một thời……… Mẹ cũng có váy đồng phục với Mít từ vải đến kiểu nhưng mà là váy bầu mặc nhà nên thôi chẳng khoe đâu.

Đăng tải tại Chuyện nhà Mít, may vá | 2 phản hồi

Sắc tím trên áo

Mẹ thích mầu tím nên nhìn mảnh này lại nhớ tới một thời……… Mẹ cũng có váy đồng phục với Mít từ vải đến kiểu nhưng mà là váy bầu mặc nhà nên thôi chẳng khoe đâu.

Đăng tải tại may vá

Người mẫu bikini

Nhà mình lại đi chơi, lần này đi cùng đại gia đình bao gồm gia đình cậu và các dì của mẹ Mít, tiếc mỗi ông bà ngoại Mít không đi cùng được. Đêm trước khi đi, mẹ Mít lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại may vá