Monthly Archives: Tháng Mười 2009

Trung thu của Mít

Năm nay Mít được đi chơi Trung thu. Mít ở nhà nhắng nhít mà ra đường thì mất điện, trông ngơ ngác lắm í. Các bạn nhà tháng 5 Còn đây là Mít đi dự Trung Thu của Ban 

Đăng tải tại Gia đình nhà Mít