Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Chú voi con

Chú voi con ở nhà Mít, chưa có răng nên còn trẻ con. Cái mác yêu yêm mẹ anh Tép tặng Hai chú voi còi

Đăng tải tại May vá,Gia đình nhà Mít