Chú voi con

Chú voi con ở nhà Mít, chưa có răng nên còn trẻ con.
Photobucket
Cái mác yêu yêm mẹ anh Tép tặng
Photobucket
Hai chú voi còi
??n voi ??y.

Bài này đã được đăng trong May vá,Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.