Đồ chơi của ai?

Đồ chơi của ai nhỉ?

Bupbe

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.