Sắc tím trên áo

Mẹ thích mầu tím nên nhìn mảnh này lại nhớ tới một thời………

Photobucket

Mẹ cũng có váy đồng phục với Mít từ vải đến kiểu nhưng mà là váy bầu mặc nhà nên thôi chẳng khoe đâu.

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.