Category Archives: Chuyện vụn vặt của Mít

Tổng kết năm học đầu tiên của bạn Mít

Thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2011, bạn Mít đi học buổi cuối cùng của lớp nhà trẻ, sau đó bạn í sẽ được nghỉ hè hai tháng, đến tháng 8 lại bắt đầu đi học ở lớp mẫu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

Đi xe đạp, không mỏi chân

Buổi thứ nhất tập đi, bạn Mít mới biết đạp nửa vòng, bắt mẹ đẩy. Mẹ dạy bạn í bằng cách đùng tay đẩy chân bạn í đạp vòng tròn. Buổi thứ hai tập đi, bạn í đã biết đạp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

Em tập làm thợ may

Bạn Mít thấy mẹ cầm kéo cũng đòi cầm bằng được. Lúc đầu còn chưa biết cắt, nhưng giờ thì cắt được cả vải. Mẹ Mít cũng biết là nguy hiểm nhưng mẹ chỉ cho chơi lúc có mẹ để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

Hai tay hai bị

Ảnh này bạn Mít trước tết đi Bát Tràng chơi. Bạn í thích bạn ỉn này

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

Mit tập hát thi Đồ rê mí

Bạn Mít buôn chuyện với ông ngoại

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

I love HN

Mẹ Mít mới sa chân vào cái trò ảnh ọt. Hôm nay sẽ in thử xem kết quả thế nào.

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít

Chim ri

Mấy ngày thứ 7, cn toàn là ăn uống. Mệt hết cả người, bao nhiêu kế hoạch ấp ủ tan tành cả. Nhưng cũng có những mẩu chuyện vui vui của Mít.– Chuyện thứ nhất: Bà nội Mít gọi cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện vụn vặt của Mít