Bài tập tô của Mít

Nhà Mít sửa nhà, Mít được sơ tán sang bà ngoại và đi học tạm ở trường tư gần nhà. Và đây là bài tập tô ở lớp bạn í xin cô mang về để khoe với mẹ. Mẹ cũng in cho bạn í một tập để tối tối bạn í ngồi tô tô vẽ vẽ.

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.