Thợ Massage

Bố Hà mới tuyển được một em nhân viên massage trẻ đẹp và sa thải em nhân viên vừa già vừa xấu. Em này thì làm việc lúc hứng thì nhiệt tình, lúc không hứng thì không làm.

Photobucket

Nhưng như thế có bị gọi là bóc lột sức lao động trẻ em không vì em này chưa đến 18 tuổi.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.