Ăn chơi ba mình

Rằng thì là mà có một ngày kêu ca rằng có kẻ bỏ ba mẹ con đi chơi một mình, thế nên có một ngày ba mẹ con bỏ một kẻ vào ngày sinh nhật để đi chơi ba mình. Đi chơi đúng nghĩa là ăn chơi, chỉ có ăn và chơi, không có cả thời gian chụp ảnh. May còn có mấy cái linh tinh trong điện thoại làm bằng chứng. Lần này đi, mẹ con bạn Mít diện toàn đồng phục mà không đc làm mẫu gì cả. Hơi bị tiếc.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.