Trả bài _ Váy mẹ

Váy ở nhà của mẹ đồng phục với bạn Mít nhé!

Photobucket


Chụp bằng đt nên hơi bị dìm hàng.

Photobucket


Cả nhà đừng nhìn đống lộn xộn phía sau, bạn Mít đang gập quần áo giúp mẹ đấy. Cũng phải tạo công ăn việc làm cho bạn í mà thỉnh thoảng chán bạn í vẫn trèo lên bàn để ngồi lên trên máy khâu. Hic

Photobucket


Chart váy phục vụ các mẹ!

Photobucket

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.