Trả bài

Trả bài váy của con trước

 

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.