Đặt gạch

Để chống lại cái bệnh lười! Đặt một viên gạch cho có động lực

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.