Ngủ phượt

Mới chộp được quả ngủ của bố con bạn Mít. Quay ra quay vào đã thấy thế này:

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.