Sở thích mới

Sở thích mới của bố bạn Mít: chụp ảnh. Bố bạn í đang đòi mua máy ảnh xịn. Kết quả đầu tiên của trò này là bạn Mít có mấy cái ảnh.

Photobucket

Photobucket

Chụp cùng bố bạn í trên hồ Tây, đi cùng hội chụp ảnh của phòng TBĐC

Photobucket

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.