Tổng kết năm học đầu tiên của bạn Mít

Thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2011, bạn Mít đi học buổi cuối cùng của lớp nhà trẻ, sau đó bạn í sẽ được nghỉ hè hai tháng, đến tháng 8 lại bắt đầu đi học ở lớp mẫu giáo bé. Mẹ đến sớm đón bạn thì thấy bạn đang ngồi xúc cháo ăn rõ ngoan, thế mà vừa nhìn thấy mẹ thì ôm bát chạy ra bắt mẹ xúc (nhưng là há mồm rất to chứ không vừa há mồm vừa chạy nhhư ở nhà). Buổi tổng kết, bạn Mít cũng được phát phần thưởng là một cái giấy khen, hai quyển tập tô và một hộp bút sáp. Bạn í ôm khư khư phần thưởng đầu tiên trong đời đi học.
Sáng hôm sau, bố bạn í đi làm, bạn í gọi lại bằng được để bạn í mang phần thưởng xuống khoe với bố.

Photobucket


Photobucket


PhotobucketPhotobucket

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.