Đi xe đạp, không mỏi chân

Buổi thứ nhất tập đi, bạn Mít mới biết đạp nửa vòng, bắt mẹ đẩy. Mẹ dạy bạn í bằng cách đùng tay đẩy chân bạn í đạp vòng tròn.
Buổi thứ hai tập đi, bạn í đã biết đạp vòng tròn, không cho mẹ điều chỉnh nữa. "Mẹ ơi con biết đạp rồi, mẹ bỏ tay ra"

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.