Gối ngải cứu

Bạn Mít được mẹ Tôm Tít tặng một ít ngải cứu đã phơi khô. Tối qua tranh thủ, mẹ Mít đã khâu trần bông cho bạn í cái gối để mùa hè này bạn í gối cho đỡ mồ hôi. Ruột gối bình thường thì sẽ may kín luôn, nhưng lần này thêm khóa kéo để có thể tiện mang ra phơi phóng.

Photobucket


Photobucket


Đúng theo chủ đề năm nay: mùa hè rực rỡ.

Photobucket

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.