Bố Mít chuẩn bị tham gia bang hội mới

Bố Mít có rất nhiều hội: hội bạn cùng lớp cấp 3, đại học, hội điện
thoại, hội bóng bàn, hội chơi chim, hội đệ tử, hội cơ quan…. Thế nên
ngày nào bố Mít cũng có lí do để gặp hội này với hội kia, tất cả các hội
đều có địa điểm họp mặt là bàn bia. Hic! Sắp tới bố Mít sẽ tham gia một
“bang hội” mới (nguyên văn lời bố cháu). Để gia nhập hội này, mẹ Mít sẽ
mất đi tất cả các ngày cuối tuần trong 2 tháng tới vì bố Mit đi học để
gia nhập hội. Hic

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.