Quà của Mít

Bạn Mít vừa nhận được quà tặng đây. Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều.

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.