Mít đi Tản Đà resort

Thứ bẩy ngày 12-3-2011, bạn Mít đi Tản Đà cùng cơ quan mẹ bạn í. Trời hơi mưa nên không có nhiều cơ hội làm người mẫu. Hôm đấy cơ quan bố Mít họp, mà bố bạn í được khen thưởng (oách nhỉ!),  bố bạn Mít phải nhờ một người đóng thế để đi cùng mẹ con bạn Mít đấy.

Bạn í sợ bạn cóc này lắm

Photobucket


Photobucket


Bạn í còn bơi nước nóng, bơi xong đến lúc đi ăn thì bạn í lăn ra ngủ.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.