Mit đi du xuân Tây Thiên

Hôm nay mới lấy được ảnh bạn Mít đi du xuân.
Bạn Mít leo lên tận đền Cô ở Tây Thiên bằng cách ngồi lên cổ bố bạn í và các chú cùng phòng bố bạn. Lên đến đó thì không leo tiếp nữa vì bạn í lăn ra ngủ, thế là mẹ phải ở lại để trông đồ và bạn Mít.
Đi đường, bị cái cây móc mất mũ, bạn í kêu ầm lên "Mũ của Mít"

Photobucket


Cả nhà bạn í chụp ở Trúc Lâm Thiền Viện Tây Thiên

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.