Có ví đựng mỹ phẩm rồi, tiếp theo là gì?

Là mua mỹ phẩm chứ còn gì nữa. Mẹ Mít quyết tâm  tân trang lại nhan sắc nên phải đầu tư một khoản kha khá cho vụ này, Bố Mít chuẩn bị ví đê.

This entry was posted in Gia đình nhà Mít. Bookmark the permalink.