Ví có đôi

Bộ sản phẩm ví đựng tiền và ví đựng mỹ phẩm này sẽ được làm quà tặng 8/3 đây.

Photobucket


Ví đựng tiền thì đầu tiên định trần bông chữ LOVE cho nổi lên, lấy giấy than đè lên để in hình, Lúc khâu thì thấy trần bông làm cho ví dầy cộp lên nên không làm nữa. Cũng vì đang ở cq nên chũng chẳng giặt đi hoặc cắt mảnh vải khác mà cứ thế khâu vào luôn định bụng làm xong đằng nào cũng phải giặt. Nhưng mà đến khi làm xong thì không thể nào giặt sạch được chữ đó, tình yêu sâu đậm quá. Chắc sẽ phải làm cái khác để tặng thôi.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Bài này đã được đăng trong Patchwork. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.