Mit tập hát thi Đồ rê mí

Bạn Mít buôn chuyện với ông ngoại

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.