Sắc hồng P3 – Ví điệu

Sau một buổi trưa tranh thủ khâu khóa, sản phẩm đã hoàn thành

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Patchwork. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.