Sắc hồng P3 – Ví điệu

Sau một buổi trưa tranh thủ khâu khóa, sản phẩm đã hoàn thành

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Advertisements
This entry was posted in Patchwork. Bookmark the permalink.