Sắc hồng P3 – Ví điệu

Sau một buổi trưa tranh thủ khâu khóa, sản phẩm đã hoàn thành

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Bài này đã được đăng trong Patchwork. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.