Sắc hồng P2

Đêm qua, mẹ Mít đã trần bông xong, nhưng mà nó nhăn nheo chứ không căng mọng như của mẹ YM. Híc trình còi nên còn phải luyện nhiều. Lúc viền mép thì những chỗ lượn tròn nó cong tớn lên, để may ví thì được chứ không thể làm tấm trải được. Nhưng cũng phải nhìn nhận là mình khâu giấu chỉ viền mép ổn. Chỉ trần thì ăn gian bằng cách khâu bằng chỉ cước trong suốt.
Mặt trước

Mặt trước

Photobucket


Mặt sau

Photobucket


Khâu mép giấu chỉ

Photobucket


Mặt trên cũng không lộ chỉ vì khâu bằng chỉ trong suốt

Photobucket


Đến đây thì có thể làm thành lót nồi, thảm chùi chân, nhưng mẹ Mít còn làm tiếp thành …

Bài này đã được đăng trong Patchwork. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.