Chúc mừng năm mới

Tết nhất bận rộn quá! Giờ này bạn Mít mới khai bút được! Chúc cả nhà một năm mới như ý.
Hôm qua bạn í được đến cơ quan mẹ, hôm nay thì phải đi học sau hơn 1 tháng nghỉ ở nhà. Bạn í khóc như mưa đòi đi làm với mẹ.

Photobucket


Photobucket

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.