30 năm ngày cưới

Ba mươi năm, một mốc rất dài. Tác phẩm làm vừa kịp hoàn thành đúng ngày để đem tặng.

Photobucket


Photobucket

Advertisements
This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.