Ai khéo tay hơn.

Cuối cùng thì cuộc thi Ai khéo tay hơn cũng đã kết thúc, sáng nay, mẹ Mít đã đi nhận giải thưởng với các mẹ trong hội May vá. Mẹ Mít xin cảm ơn tất cả các mẹ đã động viên cổ vũ mẹ Mít đi thi. Đặc biệt phải cảm ơn sự cổ vũ, giục giã của Mẹ bé Hột để mẹ Mít có thêm nỗ lực hoàn thành sản phẩm.

Photobucket


Photobucket

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.