Đàn ong chăm chỉ

Sản phẩm mang đi thi và cũng là may tặng bạn Ong

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Bạn Mít tí tởn mặc thử lúc mẹ may . Bạn í cứ bảo ong của Mít đấy.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


dan ong

Advertisements
This entry was posted in may vá. Bookmark the permalink.