Tình yêu mới

Tình yêu mới của tớ đã về

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cảm ơn mẹ bạn Val.

Tối vợ vừa thỏ thẻ "em mua máy khâu rồi", ngày hôm sau chồng xách luôn về một em laptop. Thế có phải là "ông ăn chả, bà ăn nem " không?

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.