Tội đầu tiên của Mít

Là ăn vạ. Hôm nay, cô giáo mách bạn Mít rất hay ăn vạ. Không vừa ý là bạn í lăn đùng ra ăn vạ. Đúng người đúng tội rồi.

Sáng ra bạn í bảo "Mít đi chơi đu quay, không đi học đâu"

 

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Lúc cô bế vào lớp bạn í vẫn gào lên.

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.