Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học, mới đầu thì bạn í hăng hái lắm

 

Photobucket

Photobucket

Đến trường bạn í hơi ngơ ngác, mẹ cho chơi đu quay mà vẫn chưa tươi lên được.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Lên lớp, bạn í ôm cứng mẹ, đỗ mãi mới cho cô bế. Vào lớp một lúc, thấy các bạn khóc như ri và không thấy mẹ đâu, bạn í mới mếu máo khóc. Mẹ thấy bạn í khóc thì trốn vội xuống nhà nộp tiền. Đứng đấy thì mẹ cũng khóc luôn mất. Lúc quay lên nhìn trộm bạn í thì bạn í đã hết khóc, mắt vẫn đỏ hoe và đang hóng cô múa hát.

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.