May cổ lá sen

Khởi động may vá cho mùa thu từ cách đây hai tuần, thế mà tận đêm hôm qua mới mang ra may được cho Mít áo tay bồng cổ sen. Mẹ Mít post các bước may cổ sen lên đây nhé!

Sau khi hoàn thành thân áo thì bắt đầu đo vòng cổ trên thân áo để cắt cổ. Từ mép áo lùi vào 1.5cm và bắt đầu đo đến nẹp áo bên kia cũng chừa 1.5cm cách mép áo.

 

Photobucket

Đặt cổ áo lên mếch mỏng và cắt

Photobucket

Là mếch lên vải rồi cắt chừa đường may

Photobucket

Bấm vòng quanh cổ áo và lộn lại, là cho vào nếp

Photobucket

Photobucket

Đặt cổ lên thân áo, gài ghim hoặc khâu lược cho chuẩn

Photobucket

chú ý cách xếp nẹp áo

Photobucket

Cắt viền cổ xéo vải

Photobucket

Sau khi may hết vòng cổ thì lật phần viền xuống may đè thêm một đường chân cổ

Photobucket

Thế là xong cái cổ sen

Photobucket

Áo chưa đập cúc

Photobucket

Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.