Đi biển

Bố Mít dạo này bận, thế nên cố gắng đi biển trong hai ngày đã là khó lắm rồi.Đêm thứ 6 lên đường, tối chủ nhật về. Mít thích biển lắm, lúc nào cũng đòi xúc cát và đi bơi.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Du lịch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.