15/8 Mít sẽ đi bộ đội.

Hôm qua, bạn Mít đã được nhận vào trường mẫu giáo X20. Đến 15 tháng 8 tới bạn Mít sẽ chính thức nhập ngũ. Bạn Mít cố gắng đi học ngoan nhé!

Hôm qua, bác cả dẫn bạn Mít sang trường. Mới đầu thì bạn í sợ, nhưng được cô cho chơi đồ chơi thì bạn í không chịu về nữa, dỗ  mãi và hứa sẽ cho chơi đu quay bạn Mít mới chịu về. Về nhà bạn í hỏi bác : "bác uống gì nhỉ?". Khi bà mang nước lên cho bác thì bạn í uống gần hết.

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.