Khởi động bộ sưu tập hè thu

Sắp hết hè rồi! Tạm biệt áo hai dây, nhà Mít bắt đầu bộ sưu tập hè thu. Khởi động bằng áo tay bồng cổ sen.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

This entry was posted in may vá. Bookmark the permalink.