MIT

Tối qua, Mít được lượn qua chợ đêm Đồng Xuân. Mít đòi đi mua bóng, mẹ dắt Mít đi mua bóng. Bóng chả mua được mà mẹ Mít lại sa chân vào đám chữ để xâu vòng và các hình con con. May mà chỉ mang có 50K để định mua bóng chứ không lại khuân một đống thứ về. Cái này có thể trang trí lên quần áo hoặc làm dây đeo điện thoại. Chữ cái thì từ 6-10K/chữ, hình thì từ 10-15K.

 

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Felt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.