Niêu đất

Bạn Mít tóc mái dài quá  mà bạn í chẳng cho cắt tóc. Sang bà ngoại, mẹ mượn tongdơ của ông ra xén đầu bạn í như cái niêu đất úp lên. Hihi ! nhìn ngố không chịu được.

 

Lúc trước

Photobucket

Sau khi cắt

Photobucket

Photobucket

Không cho bạn í cầm máy ảnh thì bạn í ăn vạ, bạn í có kiểu khóc che miệng nhé!

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.