Chuột con

Lâu lắm mẹ Mít mới thêu được một bức bé xíu, mà cũng là thêu cho Mít. Bức này thì đóng khung hay làm gì nhỉ?

 

 

Photobucket

Advertisements
This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.