Chuột con

Lâu lắm mẹ Mít mới thêu được một bức bé xíu, mà cũng là thêu cho Mít. Bức này thì đóng khung hay làm gì nhỉ?

 

 

Photobucket

Bài này đã được đăng trong Cross stitch. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.