Ai đồng nát đây

Mít làm bà đồng nát ạ.

This entry was posted in Chuyện vụn vặt của Mít. Bookmark the permalink.