Ai đồng nát đây

Mít làm bà đồng nát ạ.

Bài này đã được đăng trong Chuyện vụn vặt của Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.