Bikini đỏ

Bikini của Mít cũng được mẹ Mít may trong thời gian một trận bóng đá.

Bạn í mặc vào chạy tung tẩy bảo Mít đi bơi và bơi cạn luôn.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mẹ mặc cho bạn Mít bộ hoa caro xanh hôm nọ may, nhưng mà bạn í không thích mặc cái quần, chắc vì cái quần đấy cứng hơn nhưng cái quần mẹ may bằng cotton thun. Mặc vào thì lè nhè thế này đây

 

Photobucket

Photobucket

Bạn í thích mặc cọc cạnh thế này cơ

 

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.