Bông hoa của Mít

Khởi động vụ đi biển bằng cái áo theo mẫu Carter's. Mất hai trận bóng đá, mẹ Mít đã hoàn thành cái áo, còn cái quần đã vắt sổ, trận đêm nay mang ra chiến tiếp.

Mẫu

Photobucket

 

Sản phẩm

Photobucket

Bông hoa áp vải mẹ Mít máy bằng chân vịt nhà Cunkin thanh lí. Chân vịt này chắc để quilt, vụ này mẹ Mít sẽ nghiên cứu sau.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sáng nay bạn Mít đòi mặc thử, dỗ mãi mới bỏ ra để mẹ đi quấn bèo gấu áo. Bạn í khoe bố "hoa của Mít đấy"

Các mẹ chấm xem sản phẩm nhà tớ được mấy điểm nào?

Advertisements
Bài này đã được đăng trong may vá. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.