Mở hàng Felt

Mẹ Mít cũng bị mắc bệnh bon chen như tất cả các thành viên HTT, nên cũng sắm đủ bộ felt cho bằng chị bằng em, rồi cũng nghiên cứu mẫu, tích trữ hàng đống ra. Đợt rồi lại thêm bác BBR tiếp thêm cảm hứng, mẹ Mít quyết định khai trương kho felt không em nó tủi vì bị bỏ quên lâu quá. Mà đã giở ra thì có ngay bạn Mít xông vào.

Photobucket

Photobucket

Mẹ cháu chọn mẫu cà rốt dễ nhất để khỏi bị nản. Hi vọng sớm hoàn thành để báo cáo thành tích.

 

Photobucket

Photobucket

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Felt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.