Wedding các thể loại

Bức này tính tặng đám cưới, nhưng chưa kịp xong mẹ cháu đã đẻ roài. Ngâm giấm đến tận giờ để tặng 2 năm ngày cưới.

 

Photobucket

Advertisements
This entry was posted in Cross stitch. Bookmark the permalink.