Quần dự phòng

Rằng thì là mà bạn Mít cũng biết gọi tè bô, nhưng nhiều lúc mải chơi vẫn dấm đài như thường. Còn mẩu vải thừa, mẹ gạn bằng hết để may thêm một cái quần ngố nữa, đủ cả hai cái túi con con. Bộ ngố xanh thừa nhiều vải, cũng may thêm cái nữa để dự phòng.

 

Photobucket

Photobucket

Bạn í đang đòi "quần của em" đấy!

Advertisements
This entry was posted in may vá. Bookmark the permalink.