Sinh nhật Mít 2 tuổi

Dịp 30/4 và 1/5, nhà Mít đi biển. Nhưng mà không có cái ảnh nào vì mẹ mải ăn.

Sinh nhật Mít 2 tuổi.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Không biết bạn í thổi nến hay nếm bánh! Mà nếu không giữ thì bạn í đã thò tay vào cái bánh lâu rồi.

Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.