Biểu đồ của Mít trong hai năm

Chúc mừng sinh nhật Mít yêu!

Hai năm đầu đời tưởng lâu mà cũng nhanh ra phết. Mới ngày nào oe oe giờ đã lý sự đủ điều. Mít còi nên đường tăng trưởng toàn dưới chuẩn một tí. Mẹ thì AQ đỡ phải giảm béo

 . Copy số liệu vào đây kẻo cái trang Bibi lại chết thì mất hết.

0 tháng tuổi : 2.9kg

1 tháng tuổi : 4.1kg

2 tháng tuổi: 5.2kg

3 tháng tuổi: 6kg

4 tháng tuổi: 6.8kg

5 tháng tuổi: 7kg

7 tháng tuổi: 7.5kg

8 tháng tuổi: 7.5kg

12 tháng tuổi: 8.5kg Sau sinh nhật mới mọc cái răng đầu tiên.

15 tháng tuổi: 9.2kg

24 tháng tuổi: 11kg Mới có 8 răng cửa và 4 răng hàm.

Từ 5 tháng mẹ bạn í đi làm nên bạn í còi vì chả chịu ti bình, chỉ thích ti mẹ thôi. Sinh nhật 1 tuổi xong bạn í mới chịu mọc cái răng đầu tiên.

 

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.