Mít ốm rồi!

Mít bị ho, bạn í bảo mẹ: "Mít ốm rồi! Mẹ mua thuốc cho em". Bạn í rất thích uống thuốc ho Prospan. Cái gì cũng chỉ cho mẹ làm, bà Nhạn không được đụng vào. Mẹ bế em tí, mẹ cho Mít tè bô, kể cả kéo quần và rửa bô cũng chỉ mẹ được làm. Mít yêu mẹ ghê!

 Đêm ngủ thì hơi quấy nên mẹ chả giám làm gì khác ngoài ôm bạn í ngủ.

 Thế là mẹ cũng ngủ luôn chả lẩn mẩn được gì.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Gia đình nhà Mít. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.